על אודותינו

קרן תקווה היא גוף פילנתרופי לחינוך ולטיפוח מנהיגות, שנוסד בנדיבותו של זלמן ברנסטיין ז"ל. קרן תקווה נוסדה מתוך אמונה שרעיונות מעצבים מציאות, ושמנהיגות ראויה היא פרי של טיפוח ופיתוח רעיונות אלה. אנו פועלים לקידום מנהיגות אינטלקטואלית יהודית-שמרנית, שלתפיסתנו הינה חיונית להבטחת שגשוגם של עם ישראל, מדינת ישראל והמערב כולו. קרן תקווה מנהלת ומשקיעה במגוון רחב של יוזמות בישראל, בארה"ב וסביב העולם, ביניהן תכניות חינוכיות, פרסומים ומלגות מחקר.